Croatia

Erasmus+ projekt AdELe – It is Never too Late to Learn je partnerstvo pet europskih institucija za obrazovanje odraslih i strukovnih škola koje žele doprinijeti ciljevima Europe 2020. Razmjenom najboljih praksi u području obrazovanja odraslih poboljšat će se vještine učitelja, trenera i ključnih osoba u procesu cjeloživotnog učenja, kreirati okvir internetskih alata i poboljšati mogućnosti rada na transnacionalnoj razini.

Cilj ovog projekta je poboljšati kvalitetu i pristupačnost obrazovanja odraslih usavršavanjem vještina osoba odgovornih za njegovo provođenje u praksi – nastavnika  i stručnjaka za obrazovanje odraslih te ostalih djelatnika u ustanovama ključnima za obrazovanje odraslih u lokalnoj zajednici.

Projekt je pokrenuo estonski Centar za strukovno obrazovanje i obuku Haapsalu koji se, kao lokalni koordinator i glavni pružatelj obrazovanja odraslih na svom području, na taj potez odlučio radi statistike prema kojoj tek oko 15% Estonaca sudjeluje u cjeloživotnom učenju. Projekt se koncentrira na teme koje su relevantne za svaku zemlju, a međunarodna iskustva proširuju i razvijaju nastavničke kompetencije te poboljšavaju kvalitetu i dostupnost obrazovanja odraslih u svim zemljama koje u projektu sudjeluju.

Kako bi se postigli najbolji rezultati, svaka zemlja će u projekt uključiti različite strane odgovorne za obrazovanje odraslih: poduzetnike, lokalne udruge, agencije za nezaposlene i druge neformalne pružatelje strukovnog obrazovanja te ustanove za obrazovanje odraslih.

Croatia
The Kick-off Meeting in Estonia, Croatian team