Netherlands

Samenvatting  Adele,  Je bent nooit te oud om te leren 

In het najaar van 2018 kwamen 8 mensen uit Estland, Griekenland, Italie , Kroatie en Nederland bij elkaar in Estland. Vreemde mensen, waarvan al snel bleek dat zij veel gemeen hadden: het was de passie voor het volwassenen onderwijs, de drang om erover te vertellen en de nieuwsgierigheid naar elkaar. Op initiatief van Estland besprak de stuurgroep het programma. Alle vijf landen werden bezocht en per land stond een thema centraal. De thema’s waren van tevoren bekend. De leden van een team kon per reis verschillen. Vol verwachting gingen we na de eerste kennismaking weer naar ons eigen land. Alle bezoeken werden met zorg voorbereid door zowel de ontvangende landen als de bezoekers.  Op verschillende wijze gaven de landen een uitwerking aan het thema. Telkens was het een verrassing waarbij we veel leerden maar vooral impliciet leerden van de omgang met studenten, de cultuur en het gedachtengoed over het onderwijs. Ook vonden we elkaar bij marketingstrategieën, bij leerstrategieën, bij online leren en het ontwikkelen van programma’s en gaven elkaar het goede voorbeeld voor het organiseren van een uitwisseling. Wel 20 mensen uit ons team konden meedoen. Vooral toen de bijeenkomsten online georganiseerd moesten worden, werd het project belangrijker in de school. Veel meer collega’s gingen even meekijken online. 

Met spijt in het hart namen we afscheid van elkaar. We startten de uitwisseling met het gezamenlijk maken van een tekening met dikke gekleurde verf waarin we een impressie gaven van eigen land, en eindigden met een online tekening gemaakt met BitPaper met een impressie van het gevoel over het project. We zijn op elkaar gaan lijken; we tekenden bijna allemaal hetzelfde!

 Met dank aan Heli, Ingrit en Aile en alle collega’s uit Italie, Kroatie, Griekenland. 

Groeten uit Den Haag 

Team Taal + School, 

ROC Mondriaan 

Netherlands
The Kick-off Meeting in Estonia, The Netherlands team